The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

FAQ

Poruke Elohim-a

 • Ko je stvorio Elohim-e?
  Ukoliko bi vjerovali u Boga, mogli bi se zapitati “Ko je stvorio Boga“. Ukoliko bi vjerovali u evoluciju ili “Veliki Prasak“, mogli bi se zapitati “Odakle su došli materija i energija koji su stvorili veliki prasak?“

  Za Elohim-a je isto – Oni su bili stvoreni od ljudi, koji su došli sa neba i koji su isto tako bili stvoreni kao i njihovi stvaraoci. To je beskonačan ciklus života. Jednog dana će naučnici sa Zemlje isto tako otići na neku drugu planetu i stvoriti život na njoj.
 • Zašto Elohim-i trebaju Ambasadu?
  Elohim-i nisu osvajači. Pokazali su svoju želju da dođu ali poštuju i našu odluku da to odbijemo. Na nama je hoćemo li ih pozvati, a naša pozivnica je ambasada. To je najmanje što možemo učiniti.

  Bez neutralnosti ambasade, slobodnog zračnog prostora i službene pozivnice, nenajavljena i neželjena posjeta bi imala ogromne političke, ekonomske i socijalne reakcije sa katastrofalnim posljedicama za svijet. Elohim-i ne žele kontaktirati niti podržati nijednu vladu, religiju ili ideologiju, osim Raeljanske Filozofije. Doći će tek tada kad izgradimo njihovu ambasadu, što je izraz ljubavi i poštovanja.

  Slijedeći njihove upute, Rael je osnovao Raeljanski Pokret, međunarodnu neprofitnu organizaciju koja objedinjava sve koji žele pomoći . To je potpuno otvorena organizacija, sa namjerom ne da uvjerava, nego informiše okolinu, omogući onima koji žele pomoći, da se pridruže ili napuste kad god to požele. Nijedan član Raeljanskog Pokreta uključujući i Raela ne prima nikakva finansijska sredstva.
 • Zašto se Elohim-i jednostavno ne pokažu pred svima tako da imamo dokaz koji bi potvrdio Raelove tvrdnje?
  Zamislite se na minut vremena, te pomislite na slijedeći scenario... Svemoguća, ali neopažena sila, koja tvrdi da je odgovorna za naš opstanak, se iznenada pojavi na Zemlji ili na njenom nebu, tako da su svi svjedoci tome.. zamislite da se taj dolazak događa u vanzemaljskoj letjelici.

  Kako bi ljudi reagovali na to, kada bi vidjeli ljudima slična bića koja silaze iz "svemirske letjelice" ? Postoji vjerovatnost da bi ih zamijenili za neke uljeze, a rezultat toga bi bio prijeteći vojni obračun. Prije nego bi se susret mogao dogoditi na miroljubiv način, potrebno je da obje strane imaju nivo razumijevanja.

  Rael je napomenuo, da Elohim-i neće ponuditi nikakva "čuda" koja bi uvjeravala o njihovoj ulozi u našem nastanku, kao što su to napravili u vrijeme Krista. Čak i kad su demonstrirali moć Elohim-a, otpor prema učenju filozofije doveo je do raspeća Krista. Na ta "čuda" ljudi nisu gledali kao na konačne dokaze. Bitno je da shvatimo da Elohim-i ne žele da ih obožavamo, nego da gradimo ljubav prema njima i među nama samima. Oni žele naše potpuno RAZUMIJEVANJE istine, uz nadu da možemo učiti od njih i jednog dana doprinijeti ogromnom nivou znanja koji postoji u svemiru, te tako svima podignemo svijest na viši nivo.

  Ovo je vrlo značajan trenutak u historiji, budući da smo skupili dovoljno tehnološkog znanja, da možemo potpuno razumjeti mehanizam našeg postojanja. Iako izrečene u jednostavnim izrazima, poruke predstavljaju sve osnovne informacije koje su potrebne za razumijevanje realnosti našeg porijekla, stanje nemira u kojem se nalazi naša planeta trenutno, te kakve promjene moramo uvesti, da bi ljudska vrsta dostigla svoj potencijal.

  Kad i ako to vrijeme dođe, Elohim-i će sigurno doći da nas posjete kao pozvani gosti na našu planetu.
 • Kako mogu Raeljani vjerovati tome što govori jedan čovjek?
  Sve što je rečeno u Raelovim knjigama je potvrđeno i potpomognuto od strane svih davnih religijskih zapisa, legenda, tradicija, te moderne nauke. Dokaze koji govore o kontaktu između čovječanstva i bića sa druge planete možete pronaći u svim historijskim razdobljima, na svim kontinentima. Ukoliko pogledate sva naučna otkrića u današnjem društvu, sve to je Rael najavio već prije 33 godine.

  Raeljanska filozofija se temelji na razumijevanju ali ne na vjerovanju, zato nas Rael moli da mu ne vjerujemo slijepo, nego da sami istraživamo i vidimo da li se sve kockice slažu.

Raeljanski Pokret

 • Da li Rael prima platu od Raeljanskog pokreta?
  Ne, Raeljanski Pokret je ne-profitna organizacija koja ne isplaćuje nikakva sredstva nijednom pojedincu, uključujući i Rael-a. Čak ni sekretarica nije plaćena. Svi članovi su dobrovoljci koji daruju svoje slobodno vrijeme.

  Da bi bili sigurni da novac Pokreta NIJE korišten za plaćanje Rael-a, postoji odvojena organizacija imenovana Raeljanska Fondacija koja pomaže Rael-a finansijski. Raeljani mogu donirati toj Fondaciji ako to žele, ali to nije obavezno.
 • Pošto primate donacije, gdje ide taj novac?
  Pošto je naše društvo još uvijek bazirano na novčanom sistemu, Raeljanski Pokret je zavisan od donacija s kojima plaća svoje aktivnosti širom svijeta.

  Donacije Raeljanskog Pokreta su korištene za naša dva glavna cilja:

  1) za informisanje čovječanstva o Poruci koju su Elohim-i dali Rael-u (sa plakatima, reklamnim panelima, predavanjima, plaćanjem servera ove internet stranice itd…)

  2) za izgradnju ambasade za službenu dobrodošlicu Elohim-a

  Nijedan član Raeljanskog Pokreta nije plaćen, svi mi pomažemo na isključivo dobrovoljnoj osnovi. To isto važi i za Rael-a koji ne prima niti centa od Raeljanskog Pokreta. Svi koji žele donirati finansijska sredstva za njega lično mogu to učiniti uz pomoć Raeljanske Fondacije koja je potpuno odvojena organizacija, i kojoj je cilj omogućiti Rael-u da posveti svoj život toj misiji.
 • Šta čini Raeljane drugačije od ljudi koji vjeruju u BOGA ?
  Prvo, odlučimo koje je značenje Boga? Većina rječnika definiše riječ Bog kao: "Stvoritelj i vladar Svemira; Natprirodno Biće" Kao Raeljani mi ne vjerujemo ni u kakvo Natprirodno Biće, niti u nekog ko je odgovoran za stvaranje Svemira, niti zakone koji u njemu vladaju. Dakle Raeljani su ateisti. Ovo nas dovodi do pitanja o beskonačnosti svemira. Pošto beskonačnost nema ni početka ni kraja, da bi postavili Boga ili Natprirodno Biće prije početka svega, prije nego što je išta i postojalo, nemoguće je jer ne možete stvoriti nešto iz ništa. Međutim, mi shvatamo da postoje ljudi slični nama, zvani Elohim-i, koju su 25,000 godina tehnološki napredniji, koji su došli na našu planetu prije nekoliko hiljada godina i kreirali sav život na Zemlji. 1973 godine Elohim-i su objasnili Rael-u, da su oni isto tako stvoreni od druge rase ljudi i koja je i sama bila prije stvorena od neke druge rase ljudi. Ciklus nema kraja jer smo dio kontinuuma u beskonačnom lancu. Nema početka svemira ni u vremenu niti u prostoru. Pošto su Elohim-i naši kreatori, mi gajimo veliko divljenje prema njima ali ih ne obožavamo kao uzvišenu Pojavu. Mi ih volimo i pripremamo se za njihov dolazak, koji će se dogoditi negdje oko 2035. godine.

  Došli smo do spoznaje, da su Elohim-i uz pomoć nauke mogli manipulisati sa DNK i iz nepomične materije stvoriti sav život na planeti. Mi (čovječanstvo) u našim laboratorijama počinjemo stvarati isto. Kada uspijemo stvoriti život i preseliti ga na drugu planetu da li ćemo onda postati Bogovi tom primitivnom svijetu?
 • Smatraju li Raeljani Raeljanstvo kao religiju?
  U etimološkom smislu, da. Poznato je da je riječ "religija" bila puno puta krivo korištena, te zloupotrijebljena bezbroj puta, tako da nije čudno da se danas puno ljudi boji svega što bi mogli označiti kao “religiju“ i tome se ne bi približili ni iz daleka. Istovremeno, puno ljudi ima krivo mišljenje o značenju "religije" i gledaju na nju kao na vjerovanje u neki oblik božanstva. Riječ "religija" dolazi iz Latinske riječi "religare" čije značenje je: "stvarati vezu"; to može biti veza među ljudima, veza između Kreatora čovječanstva i njihove kreacije, između ljudi i zvijezda, ili između Zemlje i Neba, itd… to ustvari nije ni bitno, bitno je: "stvarati vezu"

  Također, kao Budizam, Raeljanstvo je ateistična religija koja ne vjeruje u "boga" jer bog ne postoji.. potrebno je vratiti se originalnoj Hebrejskoj Bibliji da bismo shvatili da je zapisana riječ: "Elohim" (a ne "Bog") ta koja označava množinu, i koju možemo doslovno prevesti kao: "oni koji su došli sa neba". Imajući ovo na umu, bitno je razumjeti da Raeljani prihvataju stav, da su Kreatori koji su davno došli na Zemlju i koji su fizičkog oblika (jer su ljudi poput nas) naučno kreirali sve oblike života. Postoji velik kontrast ako uspoređujemo jednog nematerijalnog, svemogućeg, i natprirodnog "boga" koji je stvorio sve (uključujući i svemir) uz čaroban štapić. Živeći danas u doba nauke, možemo uvidjeti, sa intelektualnim poštenjem reći, šta ima više smisla.

  Konačno, vrlo je bitno razumjeti da istovremeno Raeljani ne vjeruju u "boga" ali još uvijek priznaju sve pradavne Proroke kao što su; Isus, Muhamed, Mojsije, Buda, itd. Svi su oni bili Poslanici naših Kreatora, Elohim-a, u različitim vremenskim periodima kroz historiju, da bi vodili čovječanstvo u smjeru mudrosti. Kada ih budemo dočekali u ljubavi i poštovanju koje zaslužuju, oni će se svi vratiti u pratnji Elohim-a kada ambasada bude izgrađena.
 • Kako je ta filozofija promijenila ili pomogla tvom životu?
  To je jako bitno pitanje i ja sam vrlo sretna da mogu sa vama podijeliti mojih 21 godina putovanja, otkako sam prvi puta pročitala Raelovu knjigu:"Intelligent Design" Sve mogu zaključiti sa jednom riječi: "SREĆA" nikada nisam mogla pomisliti da bih mogla iskusiti život ispunjen užitkom i pravom srećom. Jednom kada sam shvatila, da ne postoji "svemogući Bog" biće kojeg nikada ne bi bila vrijedna, nego rasa ljudi kao što smo i mi, koji su odgovorni za stvaranje svih oblika života, tada se moj život promijenio. Svaki dan je postao putovanje ka otkriću. Otkrivanje najvažnije osobe, MENE. Cijeli moj život bio je okružen pravilima: crkve, porodice, škole, i društva. Bila sam vrlo dobra u izvršavanju svih tih pravila, ali u mojoj unutrašnjosti nisam bila ispunjena. U mojoj unutrašnjosti bila se bitka i taj konflikt je uništavao nedužnost mog života. Sada mogu otvoreno reći da ne živim više u strahu i krivnji. Moj život je lično moj i ja sam odgovorna za sve aktivnosti i odluke, koje preduzimam. Tu nema Boga ni Vraga na kojeg bi mogla prenijeti krivicu. Samo ja. Sada razumijem da niko ne može uzeti moju sreću, bez moje dozvole. Prisustvujući seminarima koje je Rael održavao širom svijeta, naučila sam da sam ja kapetan broda i ne samo kapetan nego ja sam brod i voda po kojoj plovi. Ja kreiram svoj život svakim novim danom. I najvažnije od svega je kada darujemo ljubav obogaćujemo svoj život i živote ljudi koje susrećemo. Ta filozofija mi je dala najvažnije bogatstvo, i to bogatstvo je moj život. Život je putovanje za sve nas. Kako vi želite iskusiti vaš život? (Donna)
 • Da li imate sastanke? Može li se prisustvovati?
  Da, svi su dobrodošli da prisustvuju našim neformalnim Raeljanskim skupovima. Da bi saznali gdje se održava skup u vašoj okolini, molimo izaberite nacionalnu stranicu u desnom meniju, koji se otvara.
 • Pročitao sam da organizirate orgije. Da li je to istina?
  Ne. Raeljanski Pokret na našim seminarima ne organizira orgije ili nešto slično tome. Nažalost, mediji će napisati/reći skoro sve samo da bi prodali svoje priče. Vjerske manjine su puno puta na meti tih izmišljenih glasina.
 • Gdje je Eva, klonirano dijete ?
  Raeljanski Pokret je odvojena organizacija koja je potpuno nezavisna od Clonaid-a. Clonaid je ime projekta (a ne preduzeća), i upravlja ga raeljanska članica

  Dr. Brigitte Boisselier. Niti Rael niti Raeljanski Pokret ne finansiraju taj projekat, i nemaju nikakvih odnosa sa Clonaid-om, osim njihove moralne podrške koja se odnosi na tehnologiju kloniranja. Za više detalja, posjetite; clonaid.com.
 • Da li je Raeljanski Pokret kult (sekta) ?
  Prvo moramo definisati značenje riječi: "kult".
  Riječ kult nije vezana ni za dobro ni za zlo.
  Rječnik, definiše kult kao: "sistem religioznih vjerovanja i rituala".
  Bazirano na ovoj jednostavnoj definiciji, svaku crkvu možemo označiti kao kult. Međutim, postoji i druga definicija koja je bliža riječi, i kojom se koriste teolozi i sociolozi: "religija koja je smatrana za lažnu ili neortodoksnu ".
  Još jedna definicija riječi kult: "velika odanost osobi, ideji ili stvari".
  U tom smislu, odgovor je: da.
  Zahvaljujući riječi "kult" imamo riječ "kultura".
  Rimo-Katolička crkva je još jedan uspješan kult.