The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

Vietnamese ebooks [ Vietnamese ebooks ]

 facebook  google ReTweet

Chào đón những người ngoài trái đất

Đây là câu trả lời của Rael về các câu hỏi được đặt ra kể từ khi Bức Thông điệp đầu tiên và những thông điệp cuối cùng được đưa ra ở rất nhiều các cuộc hội thảo bao gồm cả sự khám phá liên quan đến cuộc chiến tranh Hạt nhân cuối cùng mà những người ngòai trái đất đã tiết lộ cho chúng ta, đồng thời hé lộ sự thật về Sự Khám phá này cho John.
Bạn đã bao giờ nghĩ về cuộc sống và cái chết? Liệu có phải chúng tôi không thể khiến thế giới này không còn cần tới tiền bạc? Lòai người trong quá khứ như thế nào? Tương lai sẽ ra sao? Đây chính là những thông điệp thực sự đến từ những người ngoài trái đất.
:
Filesize: 1,8 MB
Downloads: 4648